Poskytované služby

Účetnictví a ekonomika

 • Vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby (podvojné i daňová evidence)
 • Měsíční a čtvrtletní výkazy pro FÚ, výkazy pro ČSÚ
 • Sestavení účetní závěrky, sestavení konsolidované účetní závěrky
 • Zpracování výroční zprávy včetně související dokumentace
 • Finanční analýzy, rozbory hospodaření, reporty, kalkulace, plánování
 • Účetní poradenství
  • Problematika organizačních složek v zahraničí
  • Externí řízení/dohled/kontrola
  • Kvartální/roční optimalizace
  • Ad hoc řešení problémů v kontextu účetní a právní úpravy
 • Implementace/rekonstrukce účetnictví
  • Nastavení účetního SW v souladu s požadavky na sledování a reporting (banky, ČSÚ, požadavky vedení společnosti)
  • Účetní osnova, účetní dimenze
  • Schvalovací procesy – sledování interní dokumentace (faktury, smlouvy, objednávky, atp.)
  • Výstupy – definice reportů

Poradenské služby

 • Rozvojové poradenství
  • Vyhodnocení záměru (identifikace toho, co lze)
  • Vyhodnocení nejvhodnějšího řešení v rámci konkrétního záměru
 • Snižování nákladů
  • Revize nákladů + doporučení (nákladové rešerše)
  • Revize účtování + doporučení
  • „Audit“ pro vedení společnosti (interní materiály)
  • + zásah zvenčí, eliminace interních faktorů rozhodování
 • Revize provozních postupů
  • Interní komunikace
  • Interní směrnice
  • Zpracování nabídek, formulářů, atp.
 • Strukturální fondy, projekty, ad hoc podklady
  • Feasibility studies, projektová dokumentace SF
  • Podnikatelské záměry
  • Exportní financování
  • Interní projekty
 • Veřejná správa
  • Studie, rozbory
  • Hodnocení (projektů, programů, atp.)
  • Revize a spolupráce na zpracování dokumentace
  • Strategické dokumenty (resp. jejich parciální části)

Sídlo

HLC Office s.r.o.
Musílkova 104/40
150 00 Praha 5 - Košíře
Česká republika

IČ: 02420767
DIČ: CZ02420767
Zapsaná: OR vedený MS v Praze, odd. C, vložka 219309

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek