Zkušenosti

Disponujeme odborníky se zkušenostmi na pozici:

 • Finanční ředitel (6 let)
  • Controlling, finanční kontrola
  • Reporting
  • Komunikace s bankou a externími subjekty
  • Exportní financování
  • Zpracování výkazů a kompletní účetní závěrky, koordinace daňového přiznání v ČR a zahraničí
  • Koordinace zahraničních zastoupení z finančního hlediska
  • Kontrola obchodních smluv
  • Implementace účetního systému
 • Manažer přípravy financování (5 let)
  • Komplexní příprava rozvojových projektů
  • Konzultační činnost
  • Příprava rozvojových strategií
  • Analytická činnost
  • Zpracování studií
  • Tvorba a realizace vzdělávacích programů
  • Externí hodnocení projektů
 • Vedoucí pracovník v oblasti implementace a řízení národních a evropských dotačních programů (6 let)
  • Zpracování dokumentů pro řídící orgán
  • Aplikace evropské legislativy v rámci administrace
  • Koordinace implementace grantového schématu
  • Poskytování informací a konzultací žadatelům
  • Příprava smluv
  • Kontrola a hodnocení žádostí
  • Analýza výsledků
 • Samostatná účetní (min. 10 let)
  • Vedení kompletního účetnictví
  • Pravidelné kontroly účetnictví – správnost účtování, kontrola saldokontních účtů
  • Měsíční zpracování přiznání k DPH, souhrnné hlášení, evidence přenosu DPH
  • Pravidelné výstupy z účetnictví pro potřeby vedení společnosti
  • Aktivní spolupráce s daňovými poradci a auditory obou společností
  • Tvorba úhrad a účtování bankovních výpisů v tuzemské i zahraniční měně
  • Účtování vývozních a dovozních dokumentů
  • Vymáhání pohledávek
  • Tvorba dohadných položek a rezerv, kontrola správnosti jejich zúčtování

V případě zájmu se Vám osobně představíme.

Sídlo

HLC Office s.r.o.
Musílkova 104/40
150 00 Praha 5 - Košíře
Česká republika

IČ: 02420767
DIČ: CZ02420767
Zapsaná: OR vedený MS v Praze, odd. C, vložka 219309

Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek